Poradnik sklepu El-Maro-Ciekawostki-Elektrośmieci – czyli jak utylizować elektroniczne odpady?

Człowiek od zarania dziejów produkuje odpady. Wraz z wynalezieniem tworzyw sztucznych oraz powstaniem pierwszych fabryk produkujących łatwozastępowalne produkty, wzrosła również ilość śmieci odkładających się w przyrodzie. Poprzednie pokolenia nie zdawały sobie sprawy z ogromu problemu. Masowa na światową skalę produkcja odpadów wpłynęła znacząco na stan ekosystemu. U schyłku lat dziewięćdziesiątych zaczęły pojawiać się pierwsze głosy, mówiące o konieczności podjęcia działań mających na celu zmianę w naszych działaniach. Rok 1997 przyniósł odkrycie wielkiej pacyficznej plamy śmieci, unoszącej się na oceanie. Odkrycie wodnego wysypiska o powierzchni pięciokrotnie większej niż powierzchnia naszego kraju wielu dało do myślenia…

ZSEE? Co to takiego?

Zużyty Sprzęt Elektroniczny i Elektryczny, inaczej elektrośmieci. W ramy elektrośmieci wpisują się:

urządzenia (np. AGD, RTV, drukarki…),
części zamienne i półfabrykaty do nich,
oświetlenie (zarówno lampy jak i same świetlówki, LEDy czy małe diody…),
sprzęty kontroli (np. czujniki dymu i czadu, termostaty…),
narzędzia elektryczne,
-elektroniczne sprzęty medyczne

Dlaczego elektrośmieci szkodzą środowisku?

Sprzęty elektroniczne i elektryczne zawierają w swoim wnętrzu wiele szkodliwych substancji. Freon, azbest, rtęć, kadm czy związki bromu wydostają się podczas degradacji z zużytego sprzętu i przenikają do wody i gleby. Składowanie elektrośmieci w nieodpowiedni sposób – na wysypiskach, może w rezultacie poskutkować zatruciem substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie organizmów ludzi i zwierząt. Ze względu na duże zagrożenie również rozbiór na części może być przeprowadzany wyłącznie w zakładach przetwarzania posiadających odpowiednie zezwolenia.

Symbol przekreślonego kosza oznacza bezwzględny zakaz wyrzucania urządzenia na śmietnik.

Co zrobić z zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym?

Elektrośmieci stanowią źródło wielu surowców, które można odzyskać poprzez odpowiednią obróbkę. Są to między innymi złoto, srebro, miedź czy aluminium. Substancje te mogą zostać ponownie wykorzystane. Aby jednak tak się stało ZSEE muszą najpierw trafić do punktu zbioru elektrośmieci a następnie do zakładu przetwarzania. Tam są fachowo demontowane i poddawane recyklingowi. Ponowne wykorzystanie odzyskanych surowców przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych sprzętu, a także zdecydowanie wpływa na spadek zużycia zasobów naturalnych.

Elektrośmieci należy przekazać do specjalnych punktów zbioru ZSEE, lub w przypadku sprzętów wielkogabarytowych – skorzystać z usługi bezpłatnego odbioru z domu.