Poradnik sklepu El-Maro-Ciekawostki-Krótka historia elektryczności

Już starożytni Grecy zauważyli pierwsze zasady działania elektrotechniki. Wszystko zaczęło się od pocierania bursztynu kawałkiem futra, który następnie posiadał zdolność przyciągania drobnych pyłów czy włosów.

KTO BYŁ PIERWSZYM ELEKTRYKIEM W DZIEJACH LUDZKOSCI?

Tym mianem określa się Williama Gilberta, którego wynalazek to VERSORIUM ,czyli przyrząd wykrywający obecność naładowanych statycznie ciał. Dodatkowo określił on różnicę pomiędzy magnetyzmem i elektrycznością statyczną. To on wprowadził do historii pojęcie ELEKTRYCZNOŚĆ (około 1600 roku).

Nazwa elektryczność wywodzi się właśnie od starożytnych Greków, od greckiego słowa ‘elektron’, czyli bursztyn.

W 1660 roku Otto von Guericke zbudował pierwszy GENERATOR ELEKTROSTATYCZNY. Maszyna ta ma za zadanie gromadzenie po jednej elektrodzie ładunków dodatnich, a na drugiej ujemnych.

W 1675 Robert Boyle zauważył, że ładunki elektryczne są zdolne do przenikania próżni.

Podziału wszystkich substancji na przewodniki izolatory dokonał w 1729 roku Stephen Grey.

W roku 1745 powstała BUTELKA LEJDEJSKA. Była ona pierwszym KONDENSATOREM, czyli urządzeniem gromadzącym ładunki elektryczne.

Wszystkie te wynalazki i badania doprowadziły ostatecznie do dotarcia do pojęcia PRĄDU ELEKTRYCZNEGO.

I tak w 1752 roku Benjamin Franklin zbudował pierwszy w historii piorunochron . Wypuścił on latawiec na metalowej lince podczas burzy.

Przełom XVIII i XIX wieku określa się mianem złotego okresu elektrotechniki , ponieważ:

Zostały opracowane podstawy elektromagnetyzmu przez Michaela Faradaya.

Luigi Galvani odkrył, że ładunki elektryczne są wykorzystywane do przesyłania bodźców w układzie nerwowym zwierząt.

W tym okresie również zostało wynalezione pierwsze ogniwo elektryczne, dokonał tego Alessandro Volta. Jego eksperymenty w 1775 roku doprowadziły do wynalezienia urządzenia produkującego statyczny ładunek elektryczny. Wynalazł on ogniwo galwaniczne, czyli prekursora baterii.

W XIX wieku w historię elektryczności wpisały się bardzo istotne nazwiska, które każdemu z nas są one w mniejszym lub większym stopniu znane. Były to takie osoby jak:

GEORG OHM, który sformułował prawo określające związek pomiędzy napięciem, a natężeniem prądu elektrycznego. Jako ciekawostkę należy dodać, że jego prace pisane skomplikowanym językiem matematycznym długo nie były uznawane przez współczesnych naukowców.

GUSTAV KIRCHOFF, najbardziej znane nam prawe sformułowane przez niemieckiego fizyka to pierwsze i drugie prawo Kirchoffa . Dotyczą one obwodów elektrycznych i zachodzących w nich zależności. Dodatkowo jest on twórcą prawa dotyczącego promieniowania cieplnego i wiele innych.

To tylko niektóre nazwiska, które wpłynęły na rozwój elektrotechniki na przełomie wieków. W dzisiejszych czasach technologie związane z elektrycznością są wysoce rozwinięte, jednak nadal naukowcom towarzyszą prawa i zasady opracowane przez ich historycznych poprzedników.