Okres letni to czas wielu rozładowań atmosferycznych.

W momencie gwałtownej burzy najbezpieczniejszym dla nas miejscem powinien być nasz dom. Warto zatem zainwestować w instalację odgromową, która zagwarantuje nam spokój ducha i sprawi, że nasze cztery ściany staną się dla nas bezwarunkowo najbezpieczniejszym miejscem.

Domy jednorodzinne w różnym stopniu są narażone na uderzenie pioruna, jakie domy zatem koniecznie muszą mieć zainstalowany osprzęt odgromowy ?

Bezwarunkowo taki osprzęt powinny posiadać :

  • Domy, których powierzchnia przekracza 150 m kwadratowych, a wysokość to 15 metrów lub więcej.
  • Posiadłości zbudowane z materiałów łatwopalnych bez względu na wysokość powinny posiadać koniecznie osprzęt chroniący przed możliwym uderzeniem pioruna.
  • No i oczywiście bez wątpienia takie, których wskaźnik narażenia na uderzenie pioruna obliczony według konkretnej normy przekracza daną wartość.

ELEMENTY INSTALACJI ODGROMOWEJ :

ZWODY są to elementy instalacji odgromowej, które służą bezpośredniemu odprowadzaniu wyładowań atmosferycznych do ziemi. Zwody umieszcza się na dachach, masztach lub ścianach budynku. Do zwodów instaluje się przewody odprowadzające, które łączą je z innymi elementami instalacji odgromowej.

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE łączą zwody z przewodami uziemiającymi, układa się je na zewnętrznych ścianach budynku w pewnej odległości od otworów drzwiowych i okiennych.

PRZEWODY UZIEMIAJĄCE to elementy łączące przewody odprowadzające z uziomami. Układane są najkrótszą drogą do uziomu w linii prostej. Zazwyczaj wzdłuż rynien, czy też naroży domu.

UZIOMY to metalowe elementy, które umieszcza się w gruncie.

W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór osprzętu odgromowego od znanego i cenionego producenta, wytwórni “BŁYSKAWICA”