Kiedy ostatnio robiłeś
przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej? Zgodnie z bowiązującymi ormami pomiary powinny odbywać się co 5 lat – pamiętaj, chodzi nie tylko o przepisy, ale też bezpieczeństwo! Jeśli jesteś  tyle, spokojnie – możemy się tym zająć.  😉
Ostatnio coraz częściej dostajemy od Was zapytania odnośnie wykonywania pomiarów. Czy jako hurtownia elektryczna, świadczymy także takie usługi? Przeanalizowaliśmy tę kwestię i postanowiliśmy zająć się sprawą na poważnie! Od dzisiaj możecie korzystać z profesjonalnych przeglądów, świadczonych w tym zakresie przez naszą firmę. Jednocześnie wydajemy też wszystkie wymagane przez energetykę dokumenty jak protokół odbioru instalacji elektrycznej, więc tę kwestię również masz z głowy.


 

Pamiętaj!
Dokumenty są konieczne dla firm ubezpieczeniowych oraz dostawcy energii elektrycznej. Bez protokołu odbioru instalacji elektrycznej wydanego przez elektryka, ubezpieczyciel nie uzna szkody, która mogłaby być spowodowana wadliwą instalacją elektryczną (na przykład pożaru).

 

 


Czemu służą pomiary instalacji elektrycznych?

Naszym celem jest przeprowadzenie pomiarów  w taki sposób, by zapewnić klientom pełne bezpieczeństwo instalacji, rzetelne wyniki i praktyczne zalecenia pokontrolne. Badania są w stanie wykazać wszelkie nieprawidłowości instalacji, a tym samym uchronić jej użytkowników przed wszelkimi niespodziewanymi usterkami oraz większą awarią. Pomiary parametrów instalacji elektrycznych zapewniają niezbędne informacje pozwalające na techniczną ocenę, w jakim stanie znajduje się sieć elektryczna odbiorcza. Zebrane dane zagwarantują osobie eksploatującej sieć elektryczną na właściwą gospodarkę urządzeniami oraz prawidłowe prowadzenie polityki remontowej i inwestycyjnej.
Obowiązek wykonania pomiarów elektrycznych

Zgodnie normą PN-HD 60364-6:2008 każda instalacja powinna być sprawdzana podczas montażu i po jego ukończeniu, przed przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji.

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (Dz.U. 2006, nr 156, poz.  1118) instalacja elektryczna i piorunochronna powinna być badana co najmniej raz na 5 lat.

Dokonując wyboru firmy przeglądowej, pamiętaj, że osoba dokonująca sprawdzenia instalacji powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje i być kompetentna w tym zakresie. Jest odpowiedzialna za przygotowanie instalacji do pomiarów, ich przeprowadzenie oraz prawidłową ocenę wyników badań. Wybierając naszą firmę masz gwarancję najwyższej jakości usług.

Więcej szczegółów dowiesz się pod numerem telefonu: 655 299 554 lub przez email biuro@el-maro.pl